Mua Trạm Mới Qua Thuê Tài Chính-->Mua Trạm Mới Qua Thuê Tài Chính

     Việc mua các tài sản giá trị lớn có thể là vấn đề đối với các doanh nghiệp mới vì ngân sách giới hạn hoặc vì phải chi tiêu vào các mục đích khác. Việc vay ngân hàng cũng có thể bị trở ngại vì chưa có nhiều uy tín để vay tín chấp, và chưa có nhiều tài sản để vay thế chấp. Vậy nên, hình thức tín dụng thuê mua ra đời để giải quyết khó khan này cho doanh nghiệp.

     Nhìn chung, đối với hình thức này thì người cho vay sẽ mua tài sản và cho người sử dụng thuê lại nên người sử dụng không cần chi trả toàn bị giá trị tài sản cùng một lúc mà trả dần theo từng tháng hoặc khoảng thời gian thỏa thuận. Có hai loại hình tín dụng thuê mua là thuê tài chính và thuê vận hành và điểm khác nhau mấu chốt là khoảng thời gian cho thuê. Đối với thuê tài chính, khoảng thời gian thuê dài bằng quảng đời sản phẩm còn thuê vận hành thì chỉ là một khoảng thời gian thuê ngắn hơn quãng đời sản phẩm.
Đối với các trạm trộn bê tông có giá trị cao có thể lên đến 4,5 tỉ đồng thì đây có thể là trở ngại cho các doanh nghiệp mới. Vậy nên, Đại Nam cung cấp cả 2 lựa chọn cho thuê tài chính và thuê sử dụng và nhờ đó, các khách hàng mới sẽ có trạm để sản xuất ngay lập tức và sử dụng doanh thu hàng tháng để chi trả lại khoảng vay.

     Để biết thêm thông tin chi tiết như lãi suất, các điều khoản hợp đồng, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hoặc số điện thoại trên website này.


CÁC DỊCH VỤ KHÁC