24/06/2023
0

Lễ Ký Kết Hợp Đồng “Triển khai hệ thống Quản Lý Nguồn lực Sản Xuất – MRP”

Ngày 05/05/2023, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng triển khai hệ thống quản lý nguồn lực […]

Đọc tiếp